Energie Meetdiensten

Collectief Belang helpt met uwnetmetertussenmeterbrutoproductiemeter

Image

Meten

Meten is weten

En weten is profiteren

Nauwkeurige metingen van energieverbruik bieden inzichten. Die inzichten vormen de basis voor maatregelen die zowel kosten als verbruik kunnen verlagen.

Wat is er nodig voor die metingen? Bent u een grootverbruiker, dan heeft u een contract met een meetbedrijf. Met tussenmeters vindt u uit waar verbeterpunten zitten. Zonnepanelen? De brutoproductiemeter meet de opgewekte energie.

Bij Collectief Belang leggen we u alles graag uit.

Netmeting

Netmeting

Bent u grootverbruiker, dan verstrekt een meetbedrijf de data. Die zijn nogal belangrijk.

Lees meer
Tussenmeters

Tussenmeters

Wilt u bewuster en efficiënter omgaan met uw energieverbruik? Met tussenmeters weet u waar.

Lees meer
Brutoproductiemeter

Brutoproductiemeter

Heef u een grootverbruik aansluiting en wekt u zelf elektriciteit op? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Lees meer
MLOEA

MLOEA

Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting? Dat biedt mogelijkheden. Welke?


Lees meer

Netmeting

Netmeting

Bij een grootzakelijke aansluiting is een contract met een meetbedrijf verplicht. De meetdata van deze ‘meetverantwoordelijke’ worden gebruikt voor facturatie, energiemanagement en netwerkbeheer.

Bent u wel echt een grootverbruiker? En zit u bij het beste meetbedrijf, voor u?

Grootverbruik: een aansluiting boven de 3 x 80 Ampère (elektriciteit) of 40 m³ per uur (gas). Maar is die capaciteit wel nodig? Nauwkeurige metingen zijn cruciaal. Voor verbruiksoptimalisatie en omdat u betaalt voor de capaciteit.

Image
Image

Tussenmeters

Tussenmeters

Wilt u bewuster en efficiënter omgaan met uw energieverbruik? Tussenmeters helpen daarbij. Ze geven u inzicht in verbruik per locatie of proces. Waarop u maatregelen kunt nemen voor optimalisatie. En uw energieverbruik dus beter kunt managen.

Met tussenmeters kunt u het energieverbruik binnen uw bedrijf onderverdelen. Dit maakt analyse en beheer per specifiek gebied of proces mogelijk.

Brutoproductiemeter

Brutoproductiemeter

Heef u een grootverbruik aansluiting en wekt u zelf elektriciteit op? Bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie”. Tenminste, als u een brutoproductiemeter heef die de productie van de zonnepanelen meet, welk deel daarvan zelf gebruikt wordt en welk deel aan het net wordt geleverd

Zonnepanelen, windmolens of biomassacentrales wekken (duurzame) energie op. Deze productie-installaties profiteren vaak van subsidies en stimuleringsregelingen.

Image
Image

MLOEA

MLOEA

Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting? Zeker. Die flexibiliteit draagt bij aan betere kostenbeheersing, efficiënter energiebeheer en verduurzaming. Meerdere vestigingen of huurders? De energie van verschillende leveranciers kan via één fysieke aansluiting.

Een Secondair AllocatiePunt is een extra meetpunt op een bestaande energieaansluiting. Het maakt separate verbruiksregistratie van verschillende leveranciers of verbruikers mogelijk. En toewijzing aan bijvoorbeeld afdelingen. Nodig bij MLOEA.

Over Collectief Belang

Onze vestigingen

Schoonhoven

Zwolle

Leeuwarden